TT TÊN TRƯỜNG THÀNH PHỐ CHI TIẾT
1 CEBU BLUE OCEAN LapuLapu – Cebu Chi tiết
2 PHILINTER Education Center LapuLapu – Cebu Chi tiết
3 CELLA Premium LapuLapu – Cebu Chi tiết
4 CPI – Cebu Pelis Institute Cebu Chi tiết
5 CIA (Cebu International Academy) Madaue – Cebu Chi tiết
6 QQ English IT Park Cebu Chi tiết
7 UV ESL Cebu Chi tiết
8 CIJ – Classic Cebu Chi tiết
9 First English LapuLapu – Cebu Chi tiết
10 CIJ – Sparta Cebu Chi tiết
11 ELSA Cebu Chi tiết
12 CG Sparta Talisay – Cebu Chi tiết
13 GENIUS LapuLapu – Cebu Chi tiết
14 English Fella 1 Cebu Chi tiết
15 English Fella 2 Cebu Chi tiết
16 TARGET Cebu Chi tiết
17 C2 Ubec English Academy Cebu Chi tiết
18 Brilliant Mandaue – Cebu Chi tiết
19 MONOL Baguio Chi tiết
20 CNS2 Baguio Chi tiết
21 Pines – Chapis Baguio Chi tiết
22 BECI Baguio Chi tiết
23 HELP Martin Baguio Chi tiết
24 Pines – Cooyeesan Baguio Chi tiết
25 TALK ENE Baguio Chi tiết
26 TALK Yangco Baguio Chi tiết
27 HELP Long Long La Trinidad – Baguio Chi tiết
28 Wales (Widest Asian Learners English School) Baguio Chi tiết
29 JIC Baguio Chi tiết
30 A & J Baguio Chi tiết
31 CIP Angeles – Clark Chi tiết
32 AELC (American English Learning Center) Angeles – Clark Chi tiết
33 HELP – Clark Clark Freeport Zone Chi tiết
34 GS ( Global Standard) Clark Chi tiết
35 AELC Junior Angeles – Clark Chi tiết
36 KEYSTONE SUBIC Chi tiết
37 CNN Quezon Quezon – Manila Chi tiết
38 C21 Quezon – Manila Chi tiết
39 E-Room LC Bacolod Chi tiết
40 LSLC Bacolod Chi tiết
41 ILP Bacolod Chi tiết
42 OKEA English Bacolod Chi tiết
43 C&C Iloilo Chi tiết
44 We Academy Iloilo Chi tiết
45 E&G Davao Chi tiết
46 EDA Davao Chi tiết