Tổng hợp danh sách các trường học ở Síp bao gồm các trường đại hoc, trường cao đẳng và trường học tiếng anh để bạn có thể lựa chọn phù hợpnhất  về tài chính, nguyện vọng và ngành học … mà bạn yêu thích. 

TT TÊN TRƯỜNG HỌC Ở SÍP THÀNH PHỐ CHI TIẾT
1 American College Nicosia Chi tiết
2 Internapa College Sotira Chi tiết
3 Alexander College Larnaca Chi tiết
4 Neapolis university Paphos Chi tiết
5 Nicosia University Nicosia Chi tiết
6 University of Central Lancashire Larnaka Chi tiết
7 Cyprus Internation Institute of Management Nicosia Chi tiết
8 European University Cyprus ( EUC)   Nicosia Chi tiết