Danh sách các trường đào tạo Nhà hàng, Du lịch, Khách sạn và tài chính ở Thụy Sỹ. Bao gồm các học viện và trường đại học ở Thụy Sỹ, với chương trình thực tập hưởng lương phong phú, được cập nhật mới nhất

TTTên Trường Và Học ViệnThành PhốChi Tiết
1Hotel and Tourism Management Institute (HTMi)Kanton LucerneChi Tiết
2Business & Hotel Management School (B.H.M.S)LucerneChi Tiết
3Swiss Hotel Management School (S.H.M.S)Caux/LeysinChi Tiết
4Hotel Institute Montreux (HIM)MontreuxChi Tiết
5César Ritz Colleges Switzerland (CÉSAR RITZ)Lucerne/ Brig/ Le BouveretChi Tiết
6School of Hotel Management (IHTTI)NeuchâtelChi Tiết
7Culinary Arts AcademyLe Bouveret/ LucerneChi Tiết
8Institute of Higher Education (Glion)MontreuxChi Tiết
9Institute for Management & Hospitality(Swiss IM&H)WeggisChi Tiết
10International School of Hotel Management( Les Roches)Crans MontanaChi Tiết
11VatelMartignyChi Tiết
12SHMLLenkChi Tiết
13International Management Institute (IMI)LuzernChi Tiết
14IBASZurichChi Tiết