TT TÊN TRƯỜNG THÀNH PHỐ CHI TIẾT
1 Trường Đại học Quảng Tây Nam Ninh Chi tiết
2 Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây Quế Lâm Chi tiết
3 Trường Đại học Trung Sơn Quảng Châu Chi tiết
4 Trường Đại học Ngoại ngữ Ngoại thương Quảng Đông Quảng Châu Chi tiết
5 Trường Đại học Trùng Khánh Trùng Khánh Chi tiết
6 Trường Đại học Tây Nam Trùng Khánh Chi tiết
7 Đại học Bưu Chính Viễn Thông Trùng Khánh Trùng Khánh Chi tiết
8 Đại học ngoại ngữ Thượng Hải Thượng Hải Chi tiết
9 Đại học Thục  Đán (Fudan University) Thượng Hải Chi tiết
10 Đại học Thượng Hải Thượng Hải Chi tiết
11 Đại học Tôn Trung Sơn Quảng Châu/ Thâm Quyến/ Chi tiết
12 Đại học ngôn ngữ và văn hóa Bắc Kinh Bắc Kinh Chi tiết
13 Đại học Đông Nam Trung Quốc (Southeast University) Nam Kinh Chi tiết
14 Đại học Vũ Hán (Wuhan University) Vũ Hán Chi tiết
15 Đại học Giao thông Tây Nam Thành Đô Chi tiết
16 Đại học Công nghệ Quảng Đông Quảng Châu Chi tiết
17 Đại học Y khoa Thủ đô Bắc Kinh Chi tiết
18 Đại học Bách khoa Quế Lâm Trung Quốc Quế Lâm Chi tiết
19 Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải Thượng Hải Chi tiết
20 Đại học Y khoa Quảng Tây Nam Ninh Chi tiết
21 Đại học Ngôn ngữ Văn Hóa Nam Ninh Nam Ninh Chi tiết
22 Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh (Beihang University) Bắc Kinh Chi tiết
23 Đại học Hoa Đông (East China Normal University) Quảng Châu Chi tiết
24 Đại học Sư phạm Vân Nam Côn Minh Chi tiết