Tổng hợp danh sách các trường công lập và tư thục trung học bao gồm THCS và THPT tại Canada ở các bang như : British Columbia, Ontario, Alberta, Quebec, Ottawa, New Brunswick, Novascotia…tiêu biểu ở các thành phố lớn như Vancouver, Toronto, Halifax, Montreal, Winnipeg, Calgary, Regina, Edmonton và nhiều thành phố khác. 

  TÊN TRƯỜNG THÀNH PHỐ CHI TIẾT
1 Edmonton Public School Edmonton Chi tiết
2 Golden Hills International Strathmore Chi tiết
3 Abbotsford School District (BC) Abbotsford Chi tiết
4 Alexander Academy: Vancouver Private High School (BC) Vancouver Chi tiết
5 Bodwell High School North Vancouver Chi tiết
6 Burnaby School District Burnaby Chi tiết
7 Coast Mountain Academy High School Squamish Chi tiết
8 Columbia Academy High School Vancouver Chi tiết
9 Comox Valley School District Courtenay Chi tiết
10 Coquitlam School District Coquitlam Chi tiết
11 Dwight School High School Shawnigan Chi tiết
12 Glenlyon Norfolk School Victoria Chi tiết
13 Greater Victoria School District Victoria Chi tiết
14 Langley School District Langley Chi tiết
15 Nanaimo Ladysmith School District Nanaimo Chi tiết
16 Pattison High School Vancouver Chi tiết
17 Qualicum School District Parksville Chi tiết
18 Queen Margaret’s High School Duncan Chi tiết
19 Richmond School District Richmond Chi tiết
20 St. George’s School Vancouver Chi tiết
21 St John’s High School Vancouver Chi tiết
22 Surrey School District Surrey Chi tiết
23 Vancouver School Board Vancouver Chi tiết
24 Vernon School District Vernon Chi tiết
25 Vancouver Island University High School Nanaimo Chi tiết
26 Vancouver Formosa Academy High School Vancouver Chi tiết
27 Columbia International College High School   Chi tiết
28 English Montreal School Board Montreal Chi tiết
29 Bishop’s College School Sherbrooke Chi tiết
30 Braemar College School Toronto Chi tiết
31 Bronte College School Mississauga Chi tiết
32 Columbia International College Hamilton Chi tiết
33 Fulford Academy School Brockville Chi tiết
34 Hamilton – Wentworth District School Board Hamilton Chi tiết
35 Ottawa – Carleton School District Ottawa Chi tiết
36 Peel School District Mississauga Chi tiết
37 Pickering College Newmarket Chi tiết
38 Royal Crown Academic School North York Chi tiết
39 The Great Lakes College of Toronto Toronto Chi tiết
40 Toronto District School Board Toronto Chi tiết
41 Upper madison College High School Toronto Chi tiết
42 King’s-Edgehill School Windsor Chi tiết
43 Nova Scotia International Student Program Truro Chi tiết
44 Newfoundland and labrador English School District St. John’s Chi tiết
45 Bluefield Family of Schools Prince Edward Island Chi tiết
46 Charlottetown Rural Family of Schools Prince Edward Island Chi tiết
47 Colonel Gray Family of Schools Prince Edward Island Chi tiết
48 kensington Family of Schools Prince Edward Island Chi tiết
49 Kinkora Family of School Prince Edward Island Chi tiết
50 Montague Family of Schools Prince Edward Island Chi tiết
51 Morell Family of School Prince Edward Island Chi tiết
52 Souris Family of School Prince Edward Island Chi tiết
53 Three Oaks Family of School Prince Edward Island Chi tiết
54 Westisle family of Schools Prince Edward Island Chi tiết
55 Alternative Education Sites Prince Edward Island Chi tiết
56 Saskatoon School District Saskatoon Chi tiết
57 Delta High School District British Columbia Chi tiết
58 William Academy Ontario Chi tiết
59 Urban International School Ontario Chi tiết