Tổng Hợp Học Bổng Du Học Anh 2022 Mới Nhất

Học bổng du học Anh 2022 – Hiện tại các trường đại học Anh Quốc đã bắt đầu nhận đơn cho kỳ nhập học 2022 tới. Bây giờ chính là thời điểm thích hợp để các bạn chuẩn bị cho bộ hồ sơ du học của mình rồi.

Vì vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu thêm thông tin du học Anh để được tư vấn chi tiết về việc chọn trường, ngành và cơ hội “ẵm” học bổng du học Anh 2022 nhé.

Cùng du học Edutime tìm hiểu thông tin học bổng du học Anh cho các kỳ nhập học 2022 mới nhất qua bài viết sau bạn nhé!

hoc bong du hoc anh 2020

1, Danh sách các trường có học bổng du học Anh 2022

Bao gồm cả các trường đại học và các tập đoàn giáo dục

Học Bổng Du Học Anh – Chương Trình Trung Học Phổ Thông Và Dự Bị

Group Trường Học Bổng Giá Trị Điều Kiện
Study Group University of Huddersfield Học bổng chương trình dự bị đại học, năm nhất đại học, dự bị thạc sỹ Lên đến £8,000 GPA > 8.0, GPA Toán Lý Hóa > 8.0
Study Group Lancaster University
Study Group University of Sheffield
Study Group University of Strathclyde
Study Group Keele University
Study Group Kingston University, London
Study Group Leeds Beckett University
Study Group University of Leeds
Study Group Liverpool John Moores University
Study Group Royal Holloway, University of London
Study Group University of Leicester
Study Group University of Lincoln
Study Group University of Surrey
Study Group University of Sussex
Study Group Coventry University London Campus
Kings Education Kings Bournemouth Học bổng A-Level 20-50% 16 tuổi, IELTS 5.5
– 20%: GPA 7.0 – 7.5
– 30%: GPA 7.6-7.9
– 40%: GPA từ 8.0 trở lên
– 50%: Ứng viên xuất sắc
Học bổng Advanced Level
Foundation
20-40% 17 tuổi, IELTS 5.5
– 20%: GPA 7.0 – 7.9
– 30%: GPA từ 8.0 trở lên
– 40%: Ứng viên xuất sắc
Học bổng International Business
Foundation
20% 17 tuổi
IELTS 5.5 (đọc và viết 5.5) với chương trình cấp tốc
IELTS 5.0 (đọc và viết 5.0) với chương trình tiêu chuẩn
IELTS 4.0 (đọc và viết 4.5) với chương trình mở rộng 3-term, IELTS 3.5 (đọc và viết 4.0) với chương trình mở rộng 4-term.
– 20%: On application
Học bổng Tourism and Hospitality
Foundation
20% 17 tuổi, IELTS 4.5 với chương trình 3 term, 5.5 với chương trình 3 term (Bounermouth)
– 20%: On application
Học bổng GCSE 20-50% Đối với chương trình 3 term: 15 tuổi, IELTS 5.0
Đối với chương trình 4-7 term (Bournermouth): 14 tuổi, IELTS 4.0
– 20%: Học bạ khá (B)
– 30%: Học bạ giỏi (B+)
– 40%: Học bạ xuất sắc (A)
– 50%: Ứng viên xuất sắc
Kings Education Kings London Học bổng A-Level 20-50% 16 tuổi, IELTS 5.5
– 20%: GPA 7.0 – 7.5
– 30%: GPA 7.6-7.9
– 40%: GPA từ 8.0 trở lên
– 50%: Ứng viên xuất sắc
Học bổng Advanced Level
Foundation
20-40% 17 tuổi, IELTS 5.5
– 20%: GPA 7.0 – 7.9
– 30%: GPA từ 8.0 trở lên
– 40%: Ứng viên xuất sắc
Học bổng Art Foundation 20-40% 16 tuổi, IELTS 5.0
Brighton, London, Oxford
– 20%: GPA 7.0 – 7.9 + Art portfolio
– 30%: GPA từ 8.0 trở lên + Art portfolio
– 40%: Ứng viên xuất sắc
Học bổng International Business
Foundation
20% 17 tuổi
IELTS 5.5 (đọc và viết 5.5) với chương trình cấp tốc
IELTS 5.0 (đọc và viết 5.0) với chương trình tiêu chuẩn
IELTS 4.0 (đọc và viết 4.5) với chương trình mở rộng 3-term, IELTS 3.5 (đọc và viết 4.0) với chương trình mở rộng 4-term.
– 20%: On application
Học bổng GCSE 20-50% Đối với chương trình 3 term: 15 tuổi, IELTS 5.0
Đối với chương trình 4-7 term (Bournermouth): 14 tuổi, IELTS 4.0
– 20%: Học bạ khá (B)
– 30%: Học bạ giỏi (B+)
– 40%: Học bạ xuất sắc (A)
– 50%: Ứng viên xuất sắc
Học bổng A-Level 20-50% 16 tuổi, IELTS 5.5
– 20%: GPA 7.0 – 7.5
– 30%: GPA 7.6-7.9
– 40%: GPA từ 8.0 trở lên
– 50%: Ứng viên xuất sắc
Học bổng Advanced Level
Foundation
20-40% 17 tuổi, IELTS 5.5
– 20%: GPA 7.0 – 7.9
– 30%: GPA từ 8.0 trở lên
– 40%: Ứng viên xuất sắc
Học bổng Art Foundation 20-40% 16 tuổi, IELTS 5.0
Brighton, London, Oxford
– 20%: GPA 7.0 – 7.9 + Art portfolio
– 30%: GPA từ 8.0 trở lên + Art portfolio
– 40%: Ứng viên xuất sắc
Học bổng International Business
Foundation
20% 17 tuổi
IELTS 5.5 (đọc và viết 5.5) với chương trình cấp tốc
IELTS 5.0 (đọc và viết 5.0) với chương trình tiêu chuẩn
IELTS 4.0 (đọc và viết 4.5) với chương trình mở rộng 3-term, IELTS 3.5 (đọc và viết 4.0) với chương trình mở rộng 4-term.
– 20%: On application
Học bổng GCSE 20-50% Đối với chương trình 3 term: 15 tuổi, IELTS 5.0
Đối với chương trình 4-7 term (Bournermouth): 14 tuổi, IELTS 4.0
– 20%: Học bạ khá (B)
– 30%: Học bạ giỏi (B+)
– 40%: Học bạ xuất sắc (A)
– 50%: Ứng viên xuất sắc
INTO University of East Anglia University of East Anglia Lên đến 4000 Áp dụng năm 2019-2020
Các chương trình pathway
INTO University of Exeter Học bổng chương trình pathway Lên đến 4000 Áp dụng năm 2019-2020
Các chương trình pathway
INTO Newcastle University Học bổng chương trình pathway Lên đến 3000 Áp dụng năm 2019-2020
Các chương trình pathway
INTO Newcastle University London Học bổng chương trình pathway Lên đến 3000 Áp dụng năm 2019-2020
Các chương trình pathway
INTO University of Manchester Học bổng chương trình pathway Lên đến 3000 Áp dụng năm 2019-2020
Các chương trình pathway
INTO Glasgow Caledonian University GCU Học bổng chương trình pathway Lên đến 3000 Áp dụng năm 2019-2020
Các chương trình pathway
MMU Vice-Chancellor International Scholarship 5000 (năm 1) Chương trình nhập học thẳng
Có offer kỳ 9/2019
Nộp đơn xin học bổng
MMU International Postgraduate Scholarships 1500 hoặc 2000 Chương trình sau đại học
Kỳ 9/2019
Xét tự động
Học bổng chương trình pathway Lên đến 3000 Áp dụng năm 2019-2020
Các chương trình pathway
GCU/London Early Payment Discount 5% Sinh viên đại học/ sau đại học
Chương trình nhập học thẳng
Confirm trước ngày 1/8 cho kỳ tháng 9, 1/12 cho kỳ tháng 1, 1/3 cho kỳ tháng 5
GCU New Undergraduate Student Scholarship 4000 Chương trình nhập học thẳng
Sinh viên đại học, xét tự động
GCU New Postgraduate Student Scholarship 1600 (+1000 nếu là degree thứ 2) Chương trình nhập học thẳng
Sinh viên sau đại học, xét tự động
GCU Postgraduate Ambassador Studentship Lên đến 15000 Chương trình nhập học thẳng
Sinh viên quốc tế có thể chứng minh được mình sẽ đóng góp cho phúc lợi chung như thế nào
GCU/London Loyalty Scholarship 2000 Sinh viên đã học tại GCU trước đây ( ví dụ UG lên PG, Pre-sessional English, Pre-Masters, Summer school, …)
GCU London Don McCarthy Scholarship Lên đến 100% Chương trình nhập học thẳng
Sinh viên đăng ký ngành:
MBA Luxury Brand Management
MSc Fashion Business Creation
MSc Fashion and Lifestyle Marketing
MSc Luxury Brand Marketing
INTO Queen’s University Belfast Học bổng chương trình pathway Lên đến 3000 Áp dụng năm 2019-2020
Các chương trình pathway
INTO City University London Học bổng chương trình pathway Lên đến 4000 Áp dụng năm 2019-2020
Các chương trình pathway
INTO University of Gloucestershire UoG Học bổng chương trình pathway Lên đến 3000 Áp dụng năm 2019-2020
Các chương trình pathway
UoG International Bursaries 2000-4000 Chương trình nhập học thẳng
Áp dụng cho bậc đại học và sau đại học
UoG Postgraduate Merit Scholarships 50% học phí năm đầu Chương trình nhập học thẳng
Sinh viên có thành tích xuất sắc sẽ được tự động xét
INTO University of Stirling Học bổng chương trình pathway Lên đến 3000 Áp dụng năm 2019-2020
Các chương trình pathway
Stirling International Undergraduate scholarships 2000/ năm Chương trình nhập học thẳng
Xét tự động, chỉ cần được nhận
Stirling Sport Scholarships 2000/ năm Chương trình nhập học thẳng
Xét dựa trên khả năng thể thao của sinh viên
INTO INTO Manchester Học bổng chương trình pathway Lên đến 3000 Áp dụng năm 2019-2020
Các chương trình pathway
INTO INTO London Học bổng chương trình pathway Lên đến 3535 Áp dụng năm 2019-2020
Các chương trình pathway
CATS College UK Scholarships GCSE, A-Level, IB, Foundation 50% CATS College UK
Bellerbys College A-Level Scholarships 20%, 40%, 70% Bellerbys College
Oncampus London A-Level, IB, Foundation Học bổng từ 20% – 30% cho học sinh có kết quả học tập và IELTS UKVI khá/giỏi
London Southbank A-Level, IB, Foundation Học bổng từ 20% – 30% cho học sinh có kết quả học tập và IELTS UKVI khá/giỏi
Coventry A-Level, IB, Foundation Học bổng từ 20% – 30% cho học sinh có kết quả học tập và IELTS UKVI khá/giỏi
Sunderland A-Level, IB, Foundation Học bổng từ 20% – 30% cho học sinh có kết quả học tập và IELTS UKVI khá/giỏi
Hull A-Level, IB, Foundation Học bổng từ 20% – 30% cho học sinh có kết quả học tập và IELTS UKVI khá/giỏi
Reading A-Level, IB, Foundation Học bổng từ 20% – 30% cho học sinh có kết quả học tập và IELTS UKVI khá/giỏi
UCLAN – UK North A-Level, IB, Foundation Học bổng từ 20% – 30% cho học sinh có kết quả học tập và IELTS UKVI khá/giỏi
UvA- University of Amsterdam A-Level, IB, Foundation Học bổng từ 20% – 30% cho học sinh có kết quả học tập và IELTS UKVI khá/giỏi
AUAS – Amsterdam University of Applied Sciences A-Level, IB, Foundation Học bổng từ 20% – 30% cho học sinh có kết quả học tập và IELTS UKVI khá/giỏi

>> Xem thêm: Du học Anh mới nhất về điều kiện, chi phí, học bổng và Visa

Học Bổng Du Học Anh 2022 – Chương Trình Đại Học

Group Trường Học Bổng Giá Trị Điều Kiện
Gloucestershire, Uni of Đại học Lên đến 50% Xét hồ sơ
Lincoln, University of Đại học £1,500 Xét hồ sơ
Study Group – University of Huddersfield Đại học Lên tới £10,000 Xét hồ sơ
University College of Dublin Đại học £12,000/ 5 năm
£10,000/ 4 năm
Xét hồ sơ

Học Bổng Du Học Anh 2022 – Chương Trình Thạc Sĩ

Group Trường Học Bổng Giá Trị Điều Kiện
University of East Anglia Thạc sĩ 3000 – 5000 GBP 3000 GBP: GPA >= 7.0
5000 GBP: GPA>= 8.0
University of Southampton Thạc sĩ 3000 – 5000 GBP 3000 GBP: GPA >= 7.0
5000 GBP: GPA>= 8.0
Newcastle University Thạc sĩ 3000 GBP Xét theo hồ sơ
Thạc sĩ 50% học phí dành cho các khóa thạc sĩ tại khu học xá London Xét theo hồ sơ
University of Hertfordshire Thạc sĩ 50% học phí GPA>8.0
University of Exeter Thạc sĩ 5000 GBP Xét theo hồ sơ
University of Portsmouth Thạc sĩ 2000 GBP Xét theo hồ sơ
Coventry University Thạc sĩ 2500 GBP Xét theo hồ sơ
Birmingham City University Thạc sĩ 2000 GBP Xét theo hồ sơ
University of Huddersfield Thạc sĩ 2000 GBP – 50% học phí 50% 5 suất học bổng
2000 GBP GPA >=7.5
3000 GBP GPA >= 7.5 – 7.99
4000 GBP GPA>=8.0
University of Greenwich Thạc sĩ 1000 GBP Xét theo hồ sơ
University of Leicester Thạc sĩ 3500 GBP Xét theo hồ sơ
De Monfort University Thạc sĩ 1000 – 3000 GBP Xét theo hồ sơ
Middlesex University Thạc sĩ 50% học phí Xét theo hồ sơ

>> Xem thêm: Thông tin học bổng du học Anh mới nhất

2, Du học Anh 2022 tại sao lại là lúc này?

Thời điểm cuối năm 2021 và bắt đầu một mùa tuyển sinh năm 2022 là thời điểm thích hợp để apply các chương trình học bổng du học Anh 2022, nộp hồ sơ sớm sẽ nâng cao cơ hội đạt các chương trình học bổng tốt và dễ xin Visa hơn so với các bạn sát ngày nhập học mới làm hồ sơ du học.

Hiện tại du học Anh đang cực kỳ rộng cửa cho du học sinh Việt Nam với hàng loạt những thay đổi chính sách Visa du học định cư. Cụ thể từ năm 2021/2022, sinh viên quốc tế theo học từ bậc đại học, thạc sỹ, tiến sỹ tại Anh, sẽ được phép ở lại Anh làm việc trong vòng 2 năm sau tốt nghiệp và không giới hạn ngành nghề.

Điều này cho thấy, Anh đang khuyến khích nguồn tri thức mới – những du học sinh tương lai đến học tập, làm việc và ổn định cuộc sống tại xứ sở sương mù, trong đó có cả sinh viên Việt Nam.

Theo chính sách mới không chỉ sinh viên quốc tế được lợi mà nhiều trường đại học tại Anh rất hoan nghênh chính sách này vì qua đó, Vương Quốc Anh đã trở thành “điểm sáng”, tăng điểm cạnh tranh với những quốc gia có chính sách việc làm rộng mở.

Với những điểm cộng trên, du học Anh đang là quốc gia thu hút rất đông du học sinh quan tâm và học tập trong thời gian sắp tới. Bạn đã sẵn sàng cùng Edutime chinh phục những chương trình học bổng HOT ở trên? Liên hệ với chúng tôi ngay ngày hôm nay bạn nhé!

>> Xem thêm: Thông tin du học Anh cập nhật mới nhất và đầy đủ nhất

 

Bài viết liên quan

Vì sao nên chọn EDUTIME?

  • Visa thành công đến 99%
  • Là đối tác của 2500+ trường tại hơn 15 quốc gia
  • Tư vấn tận tâm, phù hợp với từng học sinh, sinh viên
  • Xây dựng lộ trình du học phù hợp
  • Hoàn tất hồ sơ xin nhập học, xin visa du học
  • Tư vấn tài chính, chỗ ở, kiến thức địa phương trước khi đi du học
  • Hỗ trợ Visa thăm thân cho phụ huynh
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo