Category Archives: Học bổng du học Mỹ

Bạn có ước mơ du học Mỹ năm 2020-2021. Hãy để Edutime biến ước mơ đó thành hiện thực với các suất học bổng du học Mỹ 2020-2021 mới nhất liên tục được cập nhật

STTTên trườngVị trí (Bang)Tổng chi phí% Học bổngChi Phí sau Học bổngYêu cầu Tiếng Anh tối thiểu
1St. Mary’s School (SMS)Medford, Oregon$57,000-$20,750$36,250SLEP 55/iTEP 4.5/TOEFL 60 cho lớp 9 ;
SLEP 60/iTEP 5/TOEFL 70 cho lớp 10;
TOEFL 90 cho lớp 11
2MAHARISH – Maharishi School Fairfield, Iowa$44,000-$10,000$34,000TOEFL 55 (lớp 9)
60 (lớp 10), 75 (lớp 11)
3LAKERIDGE – Lake Ridge AcademyNorth Ridgeville, Ohio$54,260-$18,000$36,260 TOEFL 65/ iTEP 5/ TOEFL JR 800
4STBERNARDSCA – St. Bernard’s AcademyEureka, CA$45,851-$20,851$25,000 TOEFL 55 – 80+/IELTS 5.0 – 6.5+
5The Woodstock AcademyConnecticut$52,500-$31,500$21,000Xét hồ sơ
6Foxcroft AcademyMaine$51,750$25,750$26,000Xét hồ sơ
7John Bapst Memorial High SchoolMaine$45,750$17,750$28,000Xét hồ sơ
8Lee AcademyMaine$40,500$20,500$20,000Xét hồ sơ
9Lincoln AcademyMaine$49,900$24,900$25,000Xét hồ sơ
10Maine Central InstituteMaine$42,750$21,400$21,350Xét hồ sơ
11Washington AcademyMaine$40,500$20,500$20,000Xét hồ sơ
12Totino-Grace High SchoolMinnesota$35,430$10,430$25,000Xét hồ sơ
13Missouri Military AcademyMissouri$38,000$13,000$25,000Xét hồ sơ
14The Knox SchoolNew York$60,000$35,000$25,000Xét hồ sơ
15Canyonville AcademyOregon$48,900$20,900$28,000Xét hồ sơ
16Ben Lippen SchoolSouth Carolina$40,000$18,000$22,000Xét hồ sơ
17Burr and Burton AcademyVermont$50,250$24,250$26,000Xét hồ sơ
18North Cedar AcademyWisconsin$52,300$32,300$20,000Xét hồ sơ
19Wisconsin Lutheran High SchoolWisconsin$22,750$10,750$12,000Xét hồ sơ
20Menaul SchoolNew Mexico$40,500$20,500$20,000Xét hồ sơ
21Cotter SchoolMinnesota$43,500$17,400$26,100Xét hồ sơ
22Garrison ForestMaryland$66,810$26,810$40,000G9: TOEFL iBT 60+; G10: TOEFL iBT 70+
TOEFL iBT 80+
23St. Johnsbury AcademyVermont$64,325$28,925$35,400Xét hồ sơ
24Miss Hall’s SchoolMassachusetts$66,150$29,770$36,380Xét hồ sơ
25Marianapolis Prep SchoolConnecticut$69,107$34,107$35,000Xét hồ sơ
26Chaminade College Prep SchoolMissouri$44,448$6,948$37,500Xét hồ sơ
27Maumee Valley Country Day SchoolOhio$44,650$8,930$35,720Xét hồ sơ
28Buffalo SeminaryNew York$55,450$27,000$28,450Xét hồ sơ
29Raboon Gap-Nachoochee SchoolGeorge$62,000$31,000$31,000Xét hồ sơ
30Oaks Christian SchoolCalifornia$64,000case-by-caseXét hồ sơ
31Cheshire AcademyConnecticut$63,600$23,600$40,000Xét hồ sơ
32Oakwood Friends SchoolNew York$69,555$32,555$37,000Xét hồ sơ
33La Lumiere SchoolIndiana$61,335Hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầuXét hồ sơ
34Vermont AcademyVermont$64,200Hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầuXét hồ sơ
35Oak Grove SchoolCalifornia$63,900Hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầuXét hồ sơ
36Berwick AcademyMaine$58,800$28,800$30,000Xét hồ sơ
37Marvel Wood SchoolConnecticut$62,200$22,200$40,000Xét hồ sơ
38The MacduffieMassachusetts$57,150$22,150$35,000Xét hồ sơ
39The Harvey SchoolNew York$54,95050%$27,500TOEFL 70
40Foutain Valley School of ColoradoColorado$65,00050%$32,500TOEFL 75
41Riverstone Int’l SchoolIdaho$51,500$11,500$40,000TOEFL 85
42Wilbraham & Monson AcademyMassachusetts$64,800Hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầuTOEFL 100
43Kents Hill SchoolMaine$63,25045%$34,800Xét hồ sơ
44The Athenian SchoolCalifornia$73,50035%$47,800Xét hồ sơ
45TMI EpiscopalTexas$52,75020%$42,200G9: TOEFL iBT 60+; G10: TOEFL iBT 70+
TOEFL iBT 80+
0939 93 23 83