du học trung quốc viện quản lý kinh tế bắc kinh
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Bắc Kinh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 27.000 Tệ/ năm
 du học trung quốc đại học nghiên cứu quốc tế bắc kinh
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Bắc Kinh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 24.000 Tệ/ năm
 du hoc trung quốc đại học dầu kí trung quốc - bắc kinh
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Bắc Kinh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 21.000 Tệ/ năm
 du học trung quocos đại học tài chính và kinh tế trung ương
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Bắc Kinh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 17.600 Tệ/ năm
 du học trung quốc học viện hý kịch trung ương
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Bắc Kinh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 23.200 Tệ/ năm
 du học trung quoc đại hoc kinh doanh và kinh tế quốc tế
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Bắc Kinh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 19.800 Tệ/ năm
 du học trung quốc học viện điện ảnh bắc kinh
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Bắc Kinh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 18.000 Tệ/ năm
 du học trung quốc đại học khoa học và công nghệ bắc kinh
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Bắc Kinh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 16.640 Tệ/ năm
 du học trung quốc đại học nam thông nantong university
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Giang Tô ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 16.000 Tệ/ năm
 du hoc trung quốc trường đại học công nghệ bắc kinh
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Bắc Kinh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 16.400 Tệ/ năm
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo