du học trung học thpt mỹ trường providence day school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: North Carolina (NC) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $37.035
Học bổng: $9.000
 du học trung học thpt mỹ trường charlotte country day school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: North Carolina (NC) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $23.150
Học bổng: $9.000
 du học trung học thpt mỹ trường charlotte christian school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: North Carolina (NC) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $23.155
Học bổng: $9.000
 du học trung học thpt mỹ trường charlotte catholic high school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: North Carolina (NC) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $18.977
Học bổng: $9.000
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo