TRƯỜNG NỔI BẬT
 du học úc trường đại học flinders university
Quốc gia: Úc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Nam Úc (South Australia) ,Lãnh thổ Bắc Úc ,
Bậc học: ,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 17.100 - 39.000 AUD
Học bổng: 20 - 50% toàn bộ khóa học
 du học úc trường vocational education and training (vet)- northern territory
Quốc gia: Úc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Lãnh thổ Bắc Úc ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 2.050 AUD - 27.000 AUD/ năm
Học bổng: 15.000 AUD/ năm
 du học thpt úc trường northern territory department of education
Quốc gia: Úc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Lãnh thổ Bắc Úc ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 12.000 AUD/ năm
Học bổng: không
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo