du học trung học thpt mỹ trường trinity christian academy
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Florida (FL) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $38.650
Học bổng: $1,700 (AYP) - $850 (SEM) Scholarships available
 du học trung học thpt mỹ trường the canterbury school of florida
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Florida (FL) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $22.250
Học bổng: $9.000
 du học trung học thpt mỹ trường shorecrest preparatory school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Florida (FL) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $24.960
Học bổng: $9.000
 du học trung học phổ thông mỹ trường saint edward's school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Florida (FL) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $36.080
Học bổng: $9.000
 du học trung học phổ thông mỹ trường palmer trinity school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Florida (FL) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $32.900
Học bổng: $9.000
 du học trung học phổ thông thpt mỹ trường oxbridge academy
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Florida (FL) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $29.520
Học bổng: $9.000
 du học trung học thpt mỹ trường northside christian school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Florida (FL) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $13.000
Học bổng: $9.000
 du học trung học thpt mỹ trường lakeland christian school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Florida (FL) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $17.425
Học bổng: $9.000
 du học trung học thpt mỹ trường jupiter christian school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Florida (FL) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $19.900
Học bổng: $9.000
 du học trung học thpt mỹ trường florida christian school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Florida (FL) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $12.475
Học bổng: $9.000
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo