du học trung học thpt mỹ trường trinity catholic high school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Kansas (KS) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $19.950
 du học trung học thpt mỹ trường maur hill-mount academy
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Kansas (KS) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $46.000
Học bổng: 20%
 du học trung học thpt mỹ trường blue valley public schools
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Kansas (KS) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $24.450 (HP + ăn ở)
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo