du học trung quốc đại học hàng không vũ trụ thẩm dương
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Liêu Ninh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 24.000 Tệ/ năm
 du học trung quốc trường đại học hàng hải đại liên
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Liêu Ninh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 17.000 Tệ/ năm
 du học trung quốc đại học tài chính và kinh tế dongbei
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Liêu Ninh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 17.600 Tệ/ năm
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo