du học trung học thpt mỹ trường west catholic high school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Michigan (MI) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $32.078
Học bổng: $2,128 (AYP) - $1,064 (SEM) Scholarships available
 du học trung học mỹ trường st. philip catholic central high school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Michigan (MI) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $19.950
 du học trung học mỹ trường catholic central high school - dgr
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Michigan (MI) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $29.950
 du học trung học thpt mỹ trường the leelanau school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Michigan (MI) ,
Bậc học: ,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $64.950
Học bổng: 50%
 du học trung học phổ thông mỹ trường rockford high school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Michigan (MI) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $22.450 (HP + ăn ở)
 du học trung học phổ thông mỹ trường rochester public schools
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Michigan (MI) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $22.950 (HP + ăn ở)
 du học trung học phổ thông mỹ trường oakland public schools
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Michigan (MI) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $23.950 (HP + ăn ở)
 du học trung học phổ thông mỹ trường dexter high school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Michigan (MI) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $22.950 (HP + ăn ở)
 du học trung học phổ thông mỹ trường dewitt high school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Michigan (MI) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $22.450 (HP + ăn ở)
 du học trung học thpt mỹ trường chelsea high school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Michigan (MI) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $23.450 (HP + ăn ở)
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo