du học new zealand thpt tại trường feilding's high school (fahs)
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Manawatū-Whanganui ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 14.000
 du học new zealand thpt tại trường south otago high school
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 12.500
 du học trung học thpt new zealand trường wentworth college
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Auckland ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 28.000 - 30.000
 du học trung học thpt new zealand trường solway college
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Wellington ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 16.800
 du học trung học thpt new zealand trường fairfield college
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Waikato ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): Đang cập nhật
 du học trung học thpt new zealand trường ellesmere college
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Canterbury ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 14.000
 du học trung học new zealand trường western heights high school
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Bay of Plenty ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 14.000
 du học new zealand trường rangitoto college
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Auckland ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 16.500
 du học new zealand francis douglas memorial college
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Tasman ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 16.000
 du học new zealand trường sancta maria college high school
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Auckland ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 17.500
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo