du học trung học thpt mỹ trường the first academy
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Florida (FL) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $57.000
Học bổng: 30%
 du học trung học thpt mỹ trường orange county public schoolsa
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Florida (FL) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $27.950 (HP + ăn ở)
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo