du học trung học thpt mỹ trường norfolk christain schools
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Virginia (VA) ,
Bậc học: ,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $34.000
Học bổng: 50%
 du học trung học thpt mỹ trường oak hill academy
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Virginia (VA) ,
Bậc học: ,,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $30.000
Học bổng:
 du học thpt mỹ trường the fairfax christian school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Virginia (VA) ,
Bậc học: ,,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $55.000
Học bổng:
 du học thpt mỹ trường fork union military academy
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Virginia (VA) ,
Bậc học: ,,,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $44.850
Học bổng: 10%
 du học trung học thpt mỹ trường hargrave military academy
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Virginia (VA) ,
Bậc học: ,,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $40.000
Học bổng: 35%
 du học trung học thpt mỹ trường kenston forest school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Virginia (VA) ,
Bậc học: ,,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $25.000
 du học trung học thpt mỹ trường miller school of albemarle
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Virginia (VA) ,
Bậc học: ,,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $35.000
Học bổng: 45%
 du học trung học thpt mỹ trường stuart hall school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Virginia (VA) ,
Bậc học: ,,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $33.000
Học bổng: 10% - 50%
 du học trung học thpt mỹ trường the madeira school (girls)
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Virginia (VA) ,
Bậc học: ,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $63.250
Học bổng: 40%
 du học trung học thpt mỹ trường williamsburg christian academy
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: ,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $48.500
Học bổng:

Chọn trường du học

Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo