du học new zealand thpt tại trường south otago high school
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 12.500
 du học trung học thpt new zealand trường wentworth college
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Auckland ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 28.000 - 30.000
 du học trung học thpt new zealand trường solway college
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Wellington ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 16.800
 du học trung học thpt new zealand trường fairfield college
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Waikato ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): Đang cập nhật
 du học trung học thpt new zealand trường ellesmere college
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Canterbury ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 14.000
 du học trung học new zealand trường western heights high school
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Bay of Plenty ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 14.000
 du học new zealand trường tawa college
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Wellington ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 15.500
 du học new zealand trường st catherine's college
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Wellington ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 13.400
 du học new zealand trường raphael house rudolf steiner school
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Wellington ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 14.000
 du học new zealand trường lindisfarne college
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Hawke's Bay ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 16.000

Chọn trường du học

Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo