du học trung học thpt mỹ trường the knox school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: New York (NY) ,
Bậc học: ,,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $60.000
 du học thpt nội trú mỹ trường the stony brook school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: New York (NY) ,
Bậc học: ,,,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $71.200
Học bổng: 50%
 du học trung học thpt mỹ trường st. francis high school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: New York (NY) ,
Bậc học: ,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $30.000
Học bổng: 30 - 70%
 du học trung học phổ thông mỹ trường northwood school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: New York (NY) ,
Bậc học: ,,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $40.000
Học bổng:
 du học mỹ trường léman manhattan preparatory school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: New York (NY) ,
Bậc học: ,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $75.000
Học bổng: 10%
 du học trung học phổ thông mỹ trường buffalo seminary
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: New York (NY) ,
Bậc học: ,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $48.000
Học bổng:
 du học trung học thpt mỹ trường grand river academy
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Ohio (OH) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $54.250
Học bổng:
 du học trung học thpt mỹ trường canyonville academy
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Oregon (OR) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $48.900
Học bổng: 10% - 40%
 du học trung học phổ thông thpt mỹ trường delphian school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Oregon (OR) ,
Bậc học: ,,,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $62.993
Học bổng: 40%
 du học trung học thpt mỹ trường erie first christian academy
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Pennsylvania (PA) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $45.250
Học bổng:

Chọn trường du học

Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo