du học mỹ tại trường đại học william & mary university
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Virginia (VA) ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 34,800 USD - 49,918 USD
Học bổng:
 du học mỹ tại trường đại học tư thục hofstra university
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: New York (NY) ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 28.240 USD - 52.055 USD
Học bổng: 3.000 USD - 30.500 USD
 du học mỹ trường đại học virginia commonwealth university
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Virginia (VA) ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 36.048 USD/ năm
Học bổng: 17.153 USD
 du học mỹ trường đại học university of new hampshire
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: New Hampshire (NH) ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 27.160 USD - 51.380 USD
Học bổng: 5.000 - 15.000 USD
 du học mỹ trường đại học công lập university of idaho
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Idaho (ID) ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 27.840 USD - 41.896 USD
Học bổng: 500 - 15.084 USD
 du học mỹ trường queens college, city university of new york
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: New York (NY) ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 18.600 USD - 27.450 USD
Học bổng: 500 - 2.500 USD
 du học mỹ trường đại học university of massachusetts dartmouth
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Massachusetts (MA) ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 30.153 USD/ năm
Học bổng: 5.000 USD - 50% học phí
 du học mỹ trường đại học university of massachusetts lowell
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Massachusetts (MA) ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 29.841 USD - 36.525 USD
Học bổng: 10.000 USD - 20.000 USD
 du học mỹ tại trường đại học bách khoa virginia tech
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Virginia (VA) ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 33.380 USD/ năm
Học bổng: 2.500 USD - 9.500 USD
 du học mỹ tại trường đại học nghiên cứu suffolk university
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Massachusetts (MA) ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 27.702 USD - 49.410 USD
Học bổng: 3.000 USD - 23.000 USD

Chọn trường du học

Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo