Đội ngũ nhân sự Edutime

Thảo Đinh Tracy

Thảo Đinh Tracy có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn giáo dục. Từ chương trình chọn ngành nghề trong nước đến tư vấn chương trình du học quốc tế tại các nước lớn trên thế giới. Bằng cấp đạt được Tốt nghiệp đại ...