du học hàn quốc trường busan university of foreign studies
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 4.016.06 USD/ năm (khóa tiếng Hàn)
Học bổng: 30% - 60% Học phí
 Du học Hàn Quốc tại trường đại học Dongseo University
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 3.681.39 USD - 9.900 USD/ năm
Học bổng: 30% - 100% học phí
 Du học Hàn Quốc tại trường đại học Silla University
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 4.180 USD - 8.430 USD/ năm
Học bổng: 15% - 50% học phí
 du học hàn quốc tại trường đại học pusan national university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 4.685.8 USD - 7.796.84 USD/ năm
Học bổng: 25% - 100% học phí
 du học hàn quốc tại trường đại học kosin university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 4.011.37 USD/ năm
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo