du học hàn quốc tại trường đại học yongdong university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 2.635.55 USD - 3.693.13 USD/ năm
 du học hàn quốc tại trường đại học seowon university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 3.021.65 USD/ năm (khóa tiếng Hàn)
Học bổng: 50% - 100% học phí + ăn ở
 du học hàn quốc tại trường đại học cheongju university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 3.256.67 USD - 4.589.14 USD/ năm
Học bổng: 33% - 100% học phí
 du học hàn quốc tại trường đại học jungwon university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 3.357.39 USD - 7.050.53 USD/ năm
Học bổng: 30% - 70% Học phí
 du học hàn quốc trường đại học chungbuk national university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 3.199.60 USD - 5.036.09 USD/ năm
Học bổng: 20% - 80% học phí
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo