du học hàn quốc trường đại học kangwon national university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: ,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 1.400.000 won/kỳ
 du học hàn quốc trường gangneung-wonju national university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: ,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 1.200.000 won/kỳ
 du học hàn quốc tại trường đại học sangji university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 3.357.39 USD - 10.446 USD/ năm
Học bổng: 50% - 70% học phí
 du học hàn quốc tại trường đại học kyungdong university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 5.000 USD - 12.000 USD/ năm
Học bổng: 50% - 100% học phí
 
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 6.205.94 USD - 12.220.91 USD/ năm
Học bổng: 20% - 70% học phí
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo