Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $4.014/năm
Học bổng: Lên đến 100%
 du học hàn quốc tại trường đại học deagu haany university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 4.014 USD/ năm (khóa tiếng hàn)
Học bổng: 30% - 80% học phí
 
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 2.354.72 USD/ năm (Khóa tiếng Hàn)
 du học hàn quốc tại trường đại học deagu university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 4.016.4 USD - 7.285.44 USD/ năm
Học bổng: 30% - 100% học phí
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo