du học tiếng hàn tại trường soongsil university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 1,490,000 won/ kỳ
 du học hàn quốc tại trường đại học chongshin university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 4.709.44 USD/ năm (Khóa tiếng Hàn)
 du học hàn quốc tại trường đại học dongyang mirae university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:

Học phí trung bình (Tham khảo): 5.584.06 USD/ năm
Học bổng: 30% - 100% học phí
 du học hàn quốc tại trường đại học kwangwoon university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 4.709.44 USD - 7.175.17 USD/ năm
Học bổng: 20% - 100% học phí
 du học hàn quốc tại trường đại học sangmyung university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 6.056.40 USD - 8.963.27 USD/ năm
Học bổng: 30% - 100% học phí
 du học hàn quốc tại trường đại học dongguk university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 5.522.55 USD - 13.716.01 USD/ năm
Học bổng: 30% - 60% học phí
 Du học Hàn Quốc tại trường đại học Sungkyunkwan University
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 5.355.2 USD - 9.840.19 USD/ năm
Học bổng: 30% - 100% học phí
 du học hàn quốc tại trường đại học sejong university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 6.322.49 USD - 13.173.80 USD/ năm
Học bổng: 20% - 100% học phí
 du học hàn quốc tại trường đại học hongik university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 5.522.55 USD - 9.231.03 USD/ năm
Học bổng: 1.000 USD - 100% học phí
 Du học Hàn Quốc trường đại học Shungshin Women's University
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 4.351.10 USD/ năm (khóa tiếng)
Học bổng: 30% - 50% học phí
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo