du học canada bậc trung học thpt trường st john’s high school
Quốc gia: Canada Bang/ Tỉnh/ K.Vực: British Columbia ,
Bậc học: ,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 26.050 CAD/ năm
Học bổng: không
 du học thpt canada trường trung học st.george’s school
Quốc gia: Canada Bang/ Tỉnh/ K.Vực: British Columbia ,
Bậc học: ,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 39.653 CAD/ năm
Học bổng: không
 du học thpt canada trường queen margaret’s school vancouver
Quốc gia: Canada Bang/ Tỉnh/ K.Vực: British Columbia ,
Bậc học: ,,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 18.875 CAD/ năm
Học bổng: không
 du học thpt canada trường glenlyon norfolk school
Quốc gia: Canada Bang/ Tỉnh/ K.Vực: British Columbia ,
Bậc học: ,,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 49.970 - 51.000 CAD/ năm
Học bổng: không
 
Quốc gia: Canada Bang/ Tỉnh/ K.Vực: British Columbia ,
Bậc học: ,,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 14.500 - 16.500 CAD/năm
Học bổng: không
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo