du học trung quốc đại học khoa học và công nghệ chiết giang
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Chiết Giang ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 13.000 Tệ/ năm
 du học trung quốc trường đại học sư phạm hoa nam
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Quảng Đông ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 17.200 Tệ/ năm
 du học trung quốc trường đại học hàng hải đại liên
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Liêu Ninh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 17.000 Tệ/ năm
 du học trung quốc đại học tài chính và kinh tế dongbei
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Liêu Ninh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 17.600 Tệ/ năm
 du học đại học khoa học và công nghệ điện tử trung quốc
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Tứ xuyên ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 14.000 Tệ/ năm
 du học trung quốc trường đại học cát lâm jilin university
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Trường Xuân ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 18.000 Tệ/ năm
 du học trung quốc trường đại học thanh hoa
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Bắc Kinh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 25.200 Tệ/ năm
 du học trung quốc truong đại học ngoại ngữ bắc kinh
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Bắc Kinh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 14.800 Tệ/ năm
 du học trung quốc viện quản lý kinh tế bắc kinh
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Bắc Kinh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 27.000 Tệ/ năm
 du học trung quốc đại học nghiên cứu quốc tế bắc kinh
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Bắc Kinh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 24.000 Tệ/ năm
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo