du học trung quốc trường đại học bắc kinh peking university
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Bắc Kinh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 36.000 Tệ/ năm
 du học trung quốc trường đại học truyền thông communication of china university
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Bắc Kinh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 16.000RMB/năm
Học bổng:
 du học trung quốc trường đại học điện lực bắc trung quốc
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Bắc Kinh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 20.000 Tệ/ năm
 du học trung quốc trường ngoại ngữ that's mandarin
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Bắc Kinh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): Đang cập nhật
 du học trung quốc trường đại học thanh hoa
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Bắc Kinh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 25.200 Tệ/ năm
 du học trung quốc trường đại học nhân dân trung quốc
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Bắc Kinh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 43.000 Tệ/ năm
 du học trung quốc truong đại học ngoại ngữ bắc kinh
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Bắc Kinh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 14.800 Tệ/ năm
 du học trung quốc viện quản lý kinh tế bắc kinh
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Bắc Kinh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 27.000 Tệ/ năm
 du học trung quốc đại học nghiên cứu quốc tế bắc kinh
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Bắc Kinh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 24.000 Tệ/ năm
 du hoc trung quốc đại học dầu kí trung quốc - bắc kinh
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Bắc Kinh ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 21.000 Tệ/ năm
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo