khám phá sức hút của đại học queen’s belfast vương quốc anh
Quốc gia: Anh Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Northern Ireland ,
Bậc học: ,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): £16.900 - £41,850
Học bổng:
 du học anh quốc trường đại học ulster university
Quốc gia: Anh Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Northern Ireland ,
Bậc học: ,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): £14.910 - £19.700
Học bổng: £2.000
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo