du học hàn quốc trường đại học songwon university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: ,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 1.000.000 won/kỳ
 du học hàn quốc tại trường đại học nambu university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 3.346.72 USD - 9.330 USD/ năm
Học bổng:
 du học hàn quốc tại trường đại học honam university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 4.016.06 USD
Học bổng: 20% - 70% học phí
 du học hàn quốc tại trường đại học chosun university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 4.267.07 USD - 11.469.21 USD/ năm
Học bổng: 33% - 50% học phí
 du học hàn quốc tại trường đại học gwangju university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 3.677.09 USD - 5.985.3 USD/ năm
Học bổng: 25% - 50% Học phí
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo