du học trung học phổ thông thpt mỹ trường lolani school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Hawaii (HI) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $57.750
Học bổng:
 du học trung học thpt mỹ trường hawaii preparatory academy
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Hawaii (HI) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $64.500
Học bổng: 20%
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo