du học hàn quốc trường đại học kunjang university college
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 4.400 Won/năm
 Du học Hàn Quốc tại trường đại học Wonkwang University
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 3.532.08 USD - 11.428.81 USD/ năm
Học bổng: 30% - 100% học phí
 du học hàn quốc tại trường đại học howon university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 3.061.14 USD - 4.400 USD/ năm
Học bổng: 50% - 100% học phí
 du học hàn quốc tại trường đại học woosuk university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 4.000 USD - 12.600 USD/ năm
Học bổng: 20% - 60% học phí
 du học hàn quốc tại trường đại học chonbuk national university
Quốc gia: Hàn Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 4.304.1 USD - 8.081.74 USD/ năm
Học bổng: 10% - 100% Học phí
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo