du học trung học phổ thông mỹ trường worcester academy
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Massachusetts (MA) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $66.672
Học bổng:
 du học trung học thpt mỹ trường burlington high school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Massachusetts (MA) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $33.950 (HP + ăn ở)
 du học trung học thpt mỹ trường walnut hill school for the arts
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Massachusetts (MA) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $62.280
Học bổng: 50%
 du học trung học phổ thông thpt mỹ trường beverly high school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Massachusetts (MA) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $32.950 (HP + ăn ở)
 du học trung học thpt mỹ trường the winchendon school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Massachusetts (MA) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $63.650
Học bổng: 40%-45%
 du học trung học thpt mỹ trường arlington public high school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Massachusetts (MA) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $35.950 (HP + ăn ở)
 du học thpt mỹ trường the cambridge school of weston
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Massachusetts (MA) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $63.000
Học bổng:
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo