du học mỹ tại đại học florida international university
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Florida (FL) ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 23,300 USD/ năm
 du học trung học phổ thông mỹ trường palmer trinity school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Florida (FL) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $32.900
Học bổng: $9.000
 du học trung học thpt mỹ trường florida christian school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Florida (FL) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $12.475
Học bổng: $9.000
 du học trung học thpt mỹ trường miami dade public schools
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Florida (FL) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $26.950 (HP + ăn ở)
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo