du học trung học thpt mỹ trường the canterbury school of florida
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Florida (FL) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $22.250
Học bổng: $9.000
 du học trung học thpt mỹ trường shorecrest preparatory school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Florida (FL) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $24.960
Học bổng: $9.000
 du học trung học thpt mỹ trường northside christian school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Florida (FL) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $13.000
Học bổng: $9.000
 du học mỹ tại trường đại học university of south florida
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Florida (FL) ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 31.728 USD - 34.648 USD
Học bổng: 4.000 USD - 48.000 USD
 du học thpt mỹ trường admiral farragut academy (military)
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Florida (FL) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $54.750
Học bổng: 15%
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo