du học trung học thpt mỹ trường bishop o'dowd high school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: California (CA) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $49.950
 du học trung học thpt mỹ trường gilbert public schools
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Arizona (AZ) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $23.450 (HP + ăn ở)
 du học trung học mỹ trường st. john paul ii catholic high school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Alabama (AL) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $26.950
 du học trung học phổ thông thpt mỹ trường basis scottsdale
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Arizona (AZ) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $29.950 (HP + ăn ở)
 du học trung học mỹ trường westminster schools of augusta
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Georgia (GA) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $29.500
Học bổng: $9.000
 du học trung học phổ thông thpt mỹ trường basis chandler
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Arizona (AZ) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $29.950 (HP + ăn ở)
 du học trung học mỹ trường westchester country day school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: North Carolina (NC) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $19.765
Học bổng: $9.000
 du học trung học phổ thông thpt mỹ trường the linsly school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: West Virginia (WV) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $39.730
 du học trung học thpt mỹ trường wisconsin lutheran high school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Wisconsin (WI) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $36.250
Học bổng: 10% - 60%
 du học trung học phổ thông mỹ trường weslyn christian school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: North Carolina (NC) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $15.500
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo