du học trung học phổ thông thpt mỹ trường wayland academy
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Wisconsin (WI) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $57.080
Học bổng: 10% - 60%
 du học trung học phổ thông mỹ trường villa maria academy
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Pennsylvania (PA) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $29.550
Học bổng: $9.000
 du học trung học thpt mỹ trường north cedar academy
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Wisconsin (WI) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $52.300
Học bổng: 10% - 60%
 du học thpt mỹ trường trinity school of durham and chapel hill
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: North Carolina (NC) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $23.285
Học bổng: $9.000
 du học trung học thpt mỹ trường upper columbia academy
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Washington (WA) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $27.944
 du học trung học phổ thông thpt mỹ trường the salisbury school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Maryland (MD) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $51.120
Học bổng: $9.000
 du học trung học thpt mỹ trường the northwest school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Washington (WA) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $61.010
Học bổng:
 du học trung học thpt mỹ trường the oakwood school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: North Carolina (NC) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $22.000
Học bổng: $9.000
 du học thpt mỹ trường forest ridge school of the sacred heart
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Washington (WA) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $62.300
Học bổng: 10% - 25%
 du học trung học thpt mỹ trường the kew forest school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: New York (NY) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $42.110
Học bổng: $9.000
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo