du học trung học phổ thông thpt mỹ trường oxbridge academy
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Florida (FL) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $29.520
Học bổng: $9.000
 du học trung học thpt mỹ trường cardinal newman high school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Florida (FL) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $21.350
Học bổng: $9.000
 du học trung học thpt mỹ trường the king's academy
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Florida (FL) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $57.000
Học bổng: 35%
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo