du học thpt mỹ trường saint anthony’s high school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: New York (NY) ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): $12.100 - $15.850
 du học trung học thpt mỹ trường maur hill-mount academy
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Kansas (KS) ,
Bậc học: ,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $34.450
 du học trung học phổ thông mỹ trường miss hall's school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Massachusetts (MA) ,
Bậc học: ,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $45.000
Học bổng: 50%
 du học trung học thpt mỹ trường stoneleigh burnham school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Massachusetts (MA) ,
Bậc học: ,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $45.000
Học bổng: 43%
 du học trung học thpt mỹ trường the macduffie school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Massachusetts (MA) ,
Bậc học: ,,,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $43.000
Học bổng:
 du học trung học thpt mỹ trường the winchendon school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Massachusetts (MA) ,
Bậc học: ,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $70.900
 du học thpt mỹ trường wilbraham & monson academy
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Massachusetts (MA) ,
Bậc học: ,,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $50.000
Học bổng:
 du học trung học phổ thông mỹ trường worcester academy
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Massachusetts (MA) ,
Bậc học: ,,,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $50.000
Học bổng:
 du học trung học thpt mỹ trường the leelanau school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Michigan (MI) ,
Bậc học: ,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $64.950
Học bổng: 50%
 du học trung học thpt mỹ trường totino-grace high school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Minnesota (MN) ,
Bậc học: ,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): $35.430

Chọn trường du học

Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo