du học trung học thpt new zealand trường sacred heart college
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 18.500
 du học trung học phổ thông thpt mỹ trường saint stanislaus
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Mississippi (MS) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $49.500
Học bổng: 10% - 40%
 du học canada trường huron-perth catholic district school board
Quốc gia: Canada Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Ontario ,
Bậc học: ,,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 13.900 CAD/ năm
Học bổng: không
 du học new zealand trường sancta maria college high school
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Auckland ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 17.500
 du học thpt canada trường london district catholic school board
Quốc gia: Canada Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Ontario ,
Bậc học: ,,,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 13.750 CAD/ năm
Học bổng: không
 du học trung học thpt úc trường blackfriars priory school
Quốc gia: Úc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Nam Úc (South Australia) ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 19.000 AUD - 22.000 AUD
 du học thpt mỹ trường chaminade college preparatory school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Missouri (MO) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $41.592
Học bổng: 30%
 du học trung học phổ thông thpt mỹ trường trinity catholic
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Florida (FL) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $28.950
 du học trung học thpt mỹ trường totino-grace high school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Minnesota (MN) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $34.590
 du học trung học thpt mỹ trường st. croix lutheran school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Minnesota (MN) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $35.100
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo