du học trung học thpt mỹ trường gibault catholic high school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Illinois (IL) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $19.950
 du học trung học thpt mỹ trường trinity catholic high school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Kansas (KS) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $19.950
 du học trung học thpt mỹ trường east catholic high school
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $39.550
Học bổng: $2,600 Scholarships available
 du học trung học thpt úc trường mercedes college
Quốc gia: Úc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Nam Úc (South Australia) ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 24.630 AUD
 du học úc cùng trường đại học university of notre dame australia
Quốc gia: Úc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Tây Úc (Western Australia) ,New South Wales ,
Bậc học: ,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 29.900 - 68.450 AUD
Học bổng: 20% - 25%
 du học thpt úc trường our lady of sacred heart college
Quốc gia: Úc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Nam Úc (South Australia) ,
Bậc học: ,,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 15.900 AUD
 du học trung học thpt úc trường loreto college marryatville
Quốc gia: Úc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Nam Úc (South Australia) ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 18.860 AUD - 32.015 AUD
Học bổng: Tối đa 50%
 du học úc cùng trường đại học australian catholic university
Quốc gia: Úc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: New South Wales ,
Bậc học: ,,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 24.104 - 32.000 AUD
Học bổng: 5.000 AUD - 50% học phí
 du học trung học thpt mỹ trường providence catholic high school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Illinois (IL) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $16.590
Học bổng: $9.000
 du học trung học thpt mỹ trường peninsula catholic high school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Virginia (VA) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $15.435
Học bổng: $9.000
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo