du học trung học thpt new zealand trường st bede's college
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Canterbury ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 15.300
 du học thpt new zealand trường wainuiotama high school
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Wellington ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 12.000
 du học new zealand trường woodford house insependent girls' school
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Hawke's Bay ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 22.000
 du học trung học thpt new zealand trường wairarapa college
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Wellington ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 13.000
 du học new zealand thpt tại trường feilding's high school (fahs)
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Manawatū-Whanganui ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 14.000

Chọn trường du học

Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo