Du học THPT Canada trường Toronto District School Board TDSB

THÀNH LẬP NĂM: 1988
Website trường Xem vị trí
CHI PHÍ
Học phí: 16.800 CAD/ năm
Học bổng: không
Phí xét hồ sơ: 350 CAD
Boarding:
Homestay: 1.000 CAd/ tháng
Bảo hiểm: 600 CAD/ năm
Giám hộ: 1.200 CAD/ năm
THÔNG TIN CHUNG
Năm thành lập: 1988
Loại trường:
Hình thức:
Tổng số học sinh:250.000
Độ tuổi: - Giới tính: Tất cả
Bang/ Tỉnh/K.Vực: Ontario ,
Thành phố:
HỌC THUẬT
Xếp hạng: Nguồn xếp hạng
Chương trình nâng cao: AP, IB
Tuổi nhận hồ sơ:
Kỳ nhập học: 1, 9
Tỷ lệ đậu đại học: %
Nhà ở:
Đào tạo: / /