Du học Edutime gửi đến bạn danh sách trường Đại học ở New Zealand để bạn có thể lựa chọn phù hợp về tài chính, nguyện vọng và ngành học … mà bạn yêu thích.

TT TÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở NEW ZEALAND THÀNH PHỐ CHI TIẾT
1 The University of Auckland Auckland trường đại học ở new zealand
2 Auckland University of Technology Auckland Chi tiết
3 Lincoln University Canterbury Chi tiết
4 Massey University Auckland Chi tiết
5 Victoria University of Wellington Victoria Chi tiết
6 University of Canterbury Christchurch Chi tiết
7 University of Otago Dunedin Chi tiết
8 Waikato University Hamilton trường đại học ở new zealand