Chúc mừng Huỳnh Vĩnh Thịnh đạt Visa du học Úc

Du học Edutime chúc mừng bạn Huỳnh Vĩnh Thịnh đã đạt Visa du học Úc kỳ tháng 11.2019.

chúc mừng huỳnh vĩnh thịnh dạt visa du học úc
Chúc mừng Huỳnh Vĩnh Thịnh đạt Visa du học Úc

Thịnh sẽ tham gia chương trình học ngành Bachelor of Electrical and Electronic Enginering tại trường đại học NewCastle Univeristy.

Chương trình học kéo dài 5 năm.

Học phí trung bình: 34.000 AUD/ năm

Bài viết liên quan

0939 93 23 83