Chúc mừng Nguyễn Ngọc Thúy Vy đạt visa du học Canada

Chúc mừng bạn Nguyễn Ngọc Thúy Vy đã đạt Visa du học lớp 11 tại hệ thống trường Công lập Nova Scotia ở Canada.

chúc mừng nguyễn ngọc thúy vy đạt visa du học canada
Chúc mừng Nguyễn Ngọc Thúy Vy đạt visa du học Canada

Nova Scotia là hệ thống trường công lập tốt và có mức chi phí thấp nhất chỉ khoảng dưới 20.000 CAD cho tổng chi phí một năm.

Chúc Thúy Vy sẽ hoàn thành tốt chương trình học của mình ở Novascotia.

Bài viết liên quan

0939 93 23 83